torkentall & neublanc
Our Champions

WHITE POMERANIAN

Ga Ga
Ga Ga
Females, White Pomeranian
Phoebe
Phoebe
Females, White Pomeranian
Yo Yo
Yo Yo
Females, White Pomeranian
Tai
Tai
Females, White Pomeranian
Bo Bo
Bo Bo
Males, White Pomeranian
Hong
Hong
Males, White Pomeranian
error: Content is protected !!